A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

DIALOG PRO

„Dialog-Pro” is a non-governmental organization set up in 2008 (registered at the Ministry of Justice in March 2008, No 4073) and pursues the goal of contributing plenary, among others, to promotion of the European priorities, democracy and human rights, as well as contributing to establishment of a sustainable dialogue at the local level between the civil society and authorities, participation in the process of civil society education and its positive and sustainable development; promotion of the intercultural, religious, ethnic, political and social dialogue.

Goals  pursued by Dialog Pro aim to contribute to: participation to the process of civil society education towards its positive development and  sustainability; building the capacity of local authorities, cooperation with civil society; human rights education; diversity for dialogue;

Pursuing these goals, Dialog pro besides other activities organises the following activities:  analysing the socio-legal issues faced by Moldovan society, having direct impact on human rights and fundamental freedoms; increasing the qualitative level of cognitive and intellectual potential of citizens

*   *   *


„Dialog-Pro” este o organizaţie neguvernamentală creată în 2008 (înregistrată la Ministerul Justiţiei la 28 martie 2008, nr. 4073) şi are drept scop, printre altele, de a contribui plenar la promovarea priorităţilor europene, democraţiei şi drepturilor omului, precum şi contribuirea la stabilirea unui dialog susţinut în special la nivel local între societatea civilă şi autorităţi, participarea la procesul de educatie a societatii civile pentru desvoltarea pozitiva si durabila a acesteia; promovarea dialogului intercultural,religios, etnic,politic ,social.

Membrii activi/fondatori ai Dialog PRO sunt specialişti în domeniul dreptului internaţional, drepturilor omului, economie, informare europeană , bibliografie şi documentare , PR , au experienţa de lucru în organismele internaţionale europene şi posedă la nivel avansat tehnologiile informaţionale.Centru de resurse DIALOG PRO:

email: dialogpromd@gmail.com
www.prodialogmd.blogspot.com
tel.: 069157889

____________________________________________


 • Fisa informationala (rom)   (1) (2)
 • Fisa informationala (eng)  (1) (2)
_____________________________________________

Învață despre dimensiunea cetățeniei educației globale la distanță

9 decembrie este termenul limită pentru a vă înscrie la cursul eLearning privind dimensiunea cetățeniei educației globale, care este ultimul curs pentru anul 2017.

Acest curs, prin intermediul unei abordări tutoriale și interactive privind conceptul de cetățenie și practica sa într-un sistem interdependent în creștere, este conceput pentru a inspira și a consolida cetățenia democratică față de justiția socială și durabilitatea într-o lume globalizată.

Propunem atentiei dumneavoastra link-ul către pagina respectivă, unde puteți accesa toate informațiile despre curs, precum și link-ul pentru formularul de înregistrare:

Dimensiunea cetățeniei în educația globală - 13 noiembrie-10 decembrie 2017 - Termenul de depunere este 9 noiembrie 2017

Citizenship dimension of global education 13 November-10 December 2017 - Deadline for submission is 9 November 2017

Acest curs este organizat în cadrul schemei de cursuri eLearning Global Education Centre (NSC).

Este timpul ca societatea civilă să își faca auzită vocea!


Organizațiile societății civile se află într-o poziție-cheie între cetățeni și instituțiile europene, având puterea de a oferi noi perspective pentru Uniune și de a propune soluții concrete pentru viitorul Europei.

Zilele Societății Civile 2017 se confruntă cu această provocare.

Campania "Europa pentru care ne străduim" va fi organizată la cererea societății civile pentru un nou impuls politic de relansare a UE pe baza valorilor și a rădăcinilor noastre și, de asemenea, să prezinte un angajament clar organizațiilor societății civile în favoarea dezvoltării.

Se va concentra asupra a patru subiecte:
 •  Populismul și cum să fie dezvoltată o narațiune de contracarare prin educație și cultură;
   
 • Revoluția tehnologică: transformarea muncii, a minții și a societății;
   
 • Responsabilizarea organizațiilor societății civile, drepturile și reducerea spațiului pentru societatea civilă;
   
 • Dimensiunile urbane și rurale, deplasarea spre o mai mare coeziune socială și teritorială.
Mai mult

Angajamentul UE faţă de societatea civilă în ceea ce priveşte relaţiile externe

La 19 iunie 2017 , Consiliul UE  a adoptat concluzii privind angajamentul UE față de societatea civilă în ceea ce privește relațiile externe.

Consiliul recunoaște numeroasele roluri diferite pe care organizațiile societății civile (OSC-uri) le joacă în calitate de promotori ai democrației, precum și de apărători ai deținătorilor de drepturi, ai statului de drept, ai justiției sociale și ai drepturilor omului.
Concluziile subliniază importanța crucială a OSC-urilor pentru punerea în aplicare cu succes a Strategiei globale a UE și a Agendei 2030, inclusiv în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD-uri).

 Mai mult   http://www.infoeuropa.md/asistenta-europeana/angajamentul-ue-fata-de-societatea-civila-in-ceea-ce-priveste-relatiile-externe/
Concluzii  http://www.infoeuropa.md/files/angajamentul-ue-fata-de-societatea-civila-in-ceea-ce-priveste-relatiile-externe.pdf

Participarea civică la procesul de luare a deciziilor în ţările Parteneriatului Estic

A fost publicat un nou studiu cu privire la participarea civică la procesul de luare a deciziilor în țările Parteneriatului Estic. Partea II. Practici și Implementare /  "Civil Participation in Decision Making in the Eastern Partnership Countries Part II: Practice and Implementation" ,care cuprinde 24 de studii de caz din Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus și include un set de recomandări pentru fiecare țară, lecții învățate din regiunea Parteneriatului estic și o strategie regională.

Analiști din șase țări examinează măsuira și modalitatea în care sunt aplicate și implementate legislația și politicile relevante.  Autorii analizează, în primul rând, în ce măsură au fost respectate procedurile legale în ciclul de elaborare a politicilor în ultimii ani, după care prezintă studii de caz din fiecare țară pentru a prezenta detaliat modalitatea în care elaborarea politicilor participative funcționează în practică. Acest studiu este o continuare a studiului privind participarea civică la procesul de luare a deciziilor în țările Parteneriatului Estica. Partea I. Legi și Politici / “Civil Participation in Political Decision-Making in the Eastern Partnership Countries – Part I: Laws and Policies”, în care au fost analizate legile și politicile care oferă cadrul pentru participarea civilă la luarea deciziilor politice în fiecare dintre cele șase țări. Provocările și oportunitățile pot să difere, însă toate cele șase țări se confruntă cu deficiențe în ceea ce privește claritatea, eficacitatea și incluziunea proceselor lor de elaborare a politicilor și procedurilor de evaluare.

 Mai mult  
 http://www.infoeuropa.md/proiecte-europene/lansarea-noului-studiu-cu-privire-la-participarea-civica-la-procesul-de-luare-a-deciziilor-in-tarile-parteneriatului-estic/

Totalurile Săptămânii Educației Globale din 2016

În perioada 9-11 decembrie 2016, la Sofia, Bulgaria, a avut loc ședința rețelei coordonatorilor pentru Săptămâna Educației Globale, la care a participat Președintele AO ”Dialog-Pro”, dna Lilia Snegureac, în calitate de coordonator național pentru Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat de către Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei în colaborare cu Bulgaria Open Education Centre.
Participanții la eveniment au discutat despre realizările Ediției din 2016 a Săptămânii Educației Globale și au pus în evidență experiențele bune de replicat. Printre acestea au fost menționate și activitățile desfășurate în Republica Moldova, fiind înalt apreciate de către Directorul Centrului Nord-Sud și incluse pe pagina oficială a Săptămânii Educației Globale.De asemenea, au fost discutate propunerile pentru genericul anului 2017, care va fi susținut de o serie de materiale didactice și instrumente elaborate de Consiliul Europei, printre care Cadrul de Competență pentru Cultura Democratică, în acest sens fiind subliiată importanța educației globale ca o modalitate de edificare a culturii pentru pace - cetățenia și respect pentru drepturile omului.

Săptămâna Educației Globale 2016 in Moldova


Educaţia globală cuprinde educaţia pentru dezvoltare, educaţia privind drepturile omului, educaţia interculturală, educaţia pentru pace şi soluţionarea conflictelor.

Tema propusă pentru ediția din 2016 a Săptămânii Educației Globale, care s-a desfășurat în perioada 12-20 noiembrie 2016, este ”Acționând împreună pentru o lume a păcii”. 

Săptămâna Educației Globale în Republica Moldova a fost marcată printr-o serie de activități, organizate de Dialog Pro , desfășurate în mai multe localități din țară și la Chișinău, care se vor axa în special pe educația pentru cetățenie participativă.
15 noiembrie 2016 – Dezbaterea ”Responsabilitate individuală și cetățenie activă” s. Elizaveta, mun. Bălți

17 noiembrie 2016 – ”Educația participativă a tinerilor: Rolul și impactul în societate”, Chișinău, BNRM

Modalitățile implicării studenţilor în dezvoltarea şi menţinerea unei culturi democratice care ar permite instituţiilor democratice să funcţioneze eficient au fost discutate în cadrul unei Mese Rotunde organizată la 17 noiembrie 2016, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în cadrul Săptămânii Educației Globale.